کفشدوزک و خالهایش

۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب حاضر داستان کفشدوزکی است که فکر میکند با داشتن خال هایش در نگاه دوستانش زشت به نظر میرسد و از خدا می خواهد که خال هایش از بین برود.

در انبار موجود نمی باشد

کتاب حاضر داستان کفشدوزکی است که فکر میکند با داشتن خال هایش در نگاه دوستانش زشت به نظر میرسد و از خدا می خواهد که خال هایش از بین برود.