برای خرید محصولات فیزیکی نیاز به حساب کاربری ندارید. حساب های کاربری مخصوص مشتریانی ست که محصولات دیجیتالی خریداری می کنند. بنابراین محصولات فیزیکی و دیجیتالی سبدهای خرید متفاوتی دارند.

برای خرید محصولات فیزیکی نیاز به حساب کاربری ندارید. حساب های کاربری مخصوص مشتریانی ست که محصولات دیجیتالی خریداری می کنند. بنابراین محصولات فیزیکی و دیجیتالی سبدهای خرید متفاوتی دارند.

کفشدوزک و خالهایش

۷۰,۰۰۰ ریال

کتاب حاضر داستان کفشدوزکی است که فکر میکند با داشتن خال هایش در نگاه دوستانش زشت به نظر میرسد و از خدا می خواهد که خال هایش از بین برود.

موجود در انبار

کتاب حاضر داستان کفشدوزکی است که فکر میکند با داشتن خال هایش در نگاه دوستانش زشت به نظر میرسد و از خدا می خواهد که خال هایش از بین برود.